Html CSS Menu Css3Menu.com


Legacy-Svenska (Swedish) emaillista

Hemsida * Skydd av uppgifter * Sluta abonnera * Ändra Email adress

Denna sida låter dig abonnera på "Legacy-Svenska" email lista och delta i uttestning av den Svenska (Swedish) översättningen av Legacy.

För att delta i testning måste du abonnera på denna emaillista så att du kan kommunicera med de andra testarna och det Svenska översättnings teamet. När du anmält dig kommer du att få instruktioner via email över hur du ska ladda ner testversionen och komma i gång.

Knappa in din emailadress:
 

Välj:

  Abonnera     Avbryta abonnemang 

 

Legacy svenska hemsida

Klicka här för att besöka Legacy svenska hemsida.

Skydd av personlig information

Legacy Family Tree respekterar att abonnenter, kunder och besökare har rättigheten att få sina email-adresser skyddade från icke godkänd distribution. Därför behandlas alla email adresser konfidentiellt.

Avbryta abonnemang

Det kan ta upp till 48 timmar för genomföra ändringen. Avbryta abonnemang fungerar vanligtvis första gången.  Klicka här om du har problem att avbryta abonnemanget.

Ändra email adress

För att ändra din email adress, avbryt abonnemanget på din gamla emailadress och starta sedan ett nytt med din nya emailadress.


Home | Tour | Features | 20 Reasons to Buy | Legacy Online Store | Tips from the Experts | User Comments | Download | FAQs | Calendar | Support | Register Online | Legacy Users Groups | Subscribe to LegacyNews

© 2023