Html CSS Menu Css3Menu.com


Svenska översättningsgruppen

Sedan 2004 har en grupp personer arbetat med översättningen av Legacy till svenska. Utgångspunkten var norska översättningen och arbetet delades upp mellan deltagarna utifrån tid och intresse. Det har varit ett svårt och intressant arbete där gruppen har lärt sig mycket om programmet Legacy.

De personer som har varit aktiva i detta arbete är:

  • Leonard Johnson (Teamleader)
  • Ann Sjöberg
  • Arne Gilje
  • Bengt Kålax
  • Christer Siverud
  • Kaj Nyman
  • Pia Lindström
  • Ralph Kjellgren
  • Sven-Ove Westberg
  • Yvonne Svensson

Dessutom har vi fått hjälp och råd från främst norska översättningsgruppen, där vi vill särskilt nämna Arne Tjelle och Harri Hirvelä.

Legacy oversætterteam

Afrikaans - Czech - Dansk - Deutsch - Eesti - English - Español - Français - Italiano - Nederlands - Norsk (Bokmål) - Norsk (Nynorsk) - Português (Brasil) - Português (Portugal) - Suomi - Svenska


Home | Tour | Features | 20 Reasons to Buy | Legacy Online Store | Tips from the Experts | User Comments | Download | FAQs | Calendar | Support | Legacy Users Groups | Subscribe to LegacyNews

© 2024